Project Beschrijving

TRANSFORMATIE VREDESKERK

Het gebedshuis aan de Ringbaan West, officieel kerk van O.L. Vrouw Koningin van de Vrede geheten, is een wederopbouwkerk. Deze is ontworpen door N. Pontzen en in 1953-1954 gebouwd op initiatief van Gabriël François. De kerk is van groot cultuurhistorisch belang, daarom heeft de gemeente Tilburg het voornemen deze kerk aan te wijzen als gemeentelijk monument. Sinds september 2015 is de kerk niet meer in gebruik.

Voor een zorgaanbieder hebben wij een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om de kerk te transformeren naar een creatieve dagbestedingslocatie voor mensen met een beperking. Aangevuld met een horecavoorziening en een expositie ruimte

Categorie: herbestemming | transformatie | zorg

OpdrachtgeverAmarant

StatusSO fase 2018