Project Beschrijving

80 woningen Grotestraat

Voor woningcorporatie Casade hebben we een projectvisie opgesteld. Zij hebben het voornemen om het terrein aan de Grotestraat nr. 403, 409, 411 en 413 in Waalwijk te herontwikkelen tot woongebied. De projectlocatie is gelegen in de wijk Laageinde en ligt op 900 meter afstand van het centrum. Het plan zal ruimte bieden aan 55 huureenheden in de vorm van gestapeld wonen en grondgebonden woningen.

Ten midden van de ontwikkeling bevindt zich Grotestraat 409, het pand is momenteel in gebruik. Er is gekeken om Grotestraat 409 bij de gehele ontwikkeling te betrekken, maar er is gebleken dat dit niet haalbaar is. Opsplitsen van de projectlocatie is de oplossing. Deel Schoenhoorn omvat 22 appartementen van 70 m2 voor senioren en deel Casade omvat 32 appartementen (16 geclusterde zelfstandige wooneenheden, 8 appartementen t.b.v. “Safe House” en 8 appartementen t.b.v. spoed/tijdelijke huisvesting) en een groepswoning van ca. 300m2.

Categorie: woningbouw | zorg

OpdrachtgeverWooncorporatie Casade

Status: Visie 2017